Oferta

Nasza oferta obejmuje następujące usługi:

Zwykłe tłumaczenia rosyjskie – pisemne i ustne tłumaczenia językowe z zakresu tematyki ogólnej i specjalistycznej, w tym technicznej, finansowej, prawnej i prawniczej.

Tłumaczenia w zakresie pisemnych i ustnych czynności tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego, w tym tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów (poświadczone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego) oraz udział w czynnościach notarialnych i innych, wymagających obecności tłumacza przysięgłego.

alvaro-serrano-133360-unsplash (1)

Koszt tłumaczenia ustala się w oparciu o objętość gotowego tekstu przy założeniu, że:

1 strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego = 1.800 znaków komputerowych z pojedynczymi spacjami;

1 strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego = 1.125 znaków komputerowych z pojedynczymi spacjami.

Minimalną jednostkę rozliczeniową stanowi 1 strona obliczeniowa. Cenę strony obliczeniowej i łączny koszt tłumaczenia określa się w trybie indywidualnym, z wyjątkiem tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) podstawowych dokumentów osobowych (akt urodzenia, akt małżeństwa, prawo jazdy, zaświadczenia o dochodach, braku zadłużeń czy niekaralności), w przypadku których koszt jest stały i wynosi 30 zł. netto.

Dla stałych Klientów i przy dużych zleceniach stosujemy rabaty. Do wszystkich cen należy dodać podatek VAT w wysokości 23%.

Płatności są dokonywane z góry (lub w innym ustalonym trybie) kartą kredytową/debetową przez Internet lub przelewem bankowym na konto wskazane w zakładce KONTAKT .

Realizacja zleceń tłumaczeniowych odbywa się w każdym przypadku bez pośrednictwa biur tłumaczeń.

Nie świadczymy usług legalizacji tłumaczeń*).

*) Legalizacja oznacza procedurę, zgodnie z którą organ władzy państwowej poświadcza autentyczność podpisów złożonych na danym dokumencie w przypadku, gdy pomiędzy dwoma krajami nie istnieją porozumienia dotyczące tłumaczeń przysięgłych.
Wsparcie w poszukiwaniu partnerów w państwach rosyjskojęzycznych dla wszystkich branż oraz skuteczne uczestnictwo w procesie realizacji projektów partnerskich w kontekście usług konsultingowych, tłumaczeniowych, prawnych, organizacyjnych, technicznych i innych uzgodnionych.

Wszystkie powierzone nam teksty i informacje w nich zawarte uznawane są za poufne.